top of page

 นโยบายของเรา

KEYMAN ADVERTISING

bg.png

นโยบายความเป็นส่วนตัว

KEYMAN ADVERTISING จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใด?

เราจะ/อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ:

 

1. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มถึงเรา แบบฟอร์มการขอรับบริการแบบออนไลน์ภายในเว็บไซต์

2. เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางChat Platform ต่างๆ และอีเมล

3. บริษัทจะไม่มีการเก็บข้อมูลทางการเงินของท่าน เมื่อคุณชำระค่าบริการผ่านช่องทาง บัตร Credit/Debit 

KEYMAN ADVERTISING จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดไว้บ้าง?

ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึง

  • ชื่อ

  • ที่อยู่อีเมล

  • เบอร์โทร

  • บริการที่ลูกค้าสนใจจะใช้บริการจากเรา

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลลูกค้า

  • ทางเราเก็บข้อมูลที่ลูกค้าส่งข้อความมาเพื่อให้บริการที่รวดเร็ว และไม่ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางการค้าหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะแต่อย่างใด

  • ข้อมูลของลูกค้าทาง Keyman Advertising จะไม่เปิดผยข้อมูลใดๆทั้งสิ้นต่อสาธารณะ

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

นโยบายการคืนเงินและยกเลิกการบริการ

 

ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ เมื่อมีการชำระเงินเข้ามาเเล้ว

  • หากชำระค่าบริการโฆษณาออนไลน์หรือ การตลาดออนไลน์มาแล้วทางเรา Keyman Advertising ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี รวมไปถึงเงินมัดจำการบริการต่างๆ

bottom of page